Monday, 25/01/2021 - 08:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hồ Đắc Kiện B

Thầy hiệu trưởng lên tặng hoa và thư ngỏ tới các mạnh thường quân

Thầy hiệu trưởng đại diện BGH lên tặng hoa và thư ngỏ tri ân mạnh thường quân

Thầy hiệu trưởng lên tặng hoa và thư ngỏ tri ân mạnh thường quân