Thursday, 06/08/2020 - 04:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hồ Đắc Kiện B

Bài phát biểu của học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới

Bài phát biểu của học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới

Bài phát biểu của học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới